A capoeira fejlődése során több különböző harcstílus jött létre. Azt, hogy mikor melyiket játsszák, a berimbau által diktált ritmus, és annak tempója határozza meg. Mindegyik stílusnak megvan a maga nehézsége és szépsége, némelyek a technikai felkészültségre, vagy a gyors rúgások egymásutánjára, mások a minél szebb akrobatikai elemekre fektetnek hangsúlyt. A következőkben néhány fontosabb stílus bemutatására kerül sor a teljesség igénye nélkül.

Angola

Mestre Pastinha által kreált capoeira stílus. Lassú zenére, kimért mozdulatokkal játsszák, melyeket hirtelen villámgyors támadásokba vihetnek át. A stílust az alacsony, földközeli mozdulatok, és a taktika magas szintű alkalmazása jellemzi. Régen az improvizáció a stílus alapeleme volt. Később a Regional hatására itt is megjelentek a mozgások szabványosítására való törekvések, de sok iskolában még mindig nem írják elő egy-egy mozdulat pontos végrehajtásának módját. Régen az utcai harcokban sűrűn előfordult, hogy a küzdő felek a lábujjaik közé pengét helyeztek, és úgy harcoltak, ezzel növelve sebző erejüket.

Benguela

Egyike azon nyolc stílusnak, melyeket Bimba mester alkotott. Ritmusában és mozgásaiban az Angolára hasonlít, de annál kissé gyorsabb, és nem tartalmaz hirtelen erőteljes mozdulatokat.. A kedélyek lehűtésére használják, de segítségével jól meg lehet tanulni a különböző stratégiai fogásokat és a földreviteli technikákat. A Benguela a leginkább táncos és taktikus stílus.

Sao Bento

Több variációja is létezik, de általában nagyon gyors, pörgős játék, melyben a különböző rúgások, kitérések és földrevitelek sűrű egymásutánban követik egymást. Próbára teszi a küzdő felek leleményességét, reflexeit és technikai felkészültségét egyaránt. Tempója miatt meglehetősen balesetveszélyes, ezért nagy odafigyelést követel meg. Ugyanakkor játékosként az axé jelenlétét e stílus közben érezzük leginkább. A Sao Bento a legnépszerűbb, közismert típusa a capoeirának, bemutatókon, összejöveteleken ezt játsszák legtöbbször.

Iúna

A Iúnát kizárólag mesterek és magas rangú capoeristák játszhatják. A stílus ritmusát is Mestre Bimba alkotta, a iúna madarak násztáncát figyelve. Egy capoerista a Iúna során mutatja be a legmagasabb szintű akrobatikus mozdulatokat, emiatt jellemző, hogy a résztvevő felek gyakran többet állnak kézen, mint a talpukon. Ennél a játéknál nincs ének.

Santa Maria

Ez a stílus a Iunához hasonlóan elsősorban akrobatikus jellegű, jó erőnlétet és hatékony taktikai érzéket kíván meg a résztvevőktől. A játék célja itt az, hogy a roda közepén elhelyezett caxixit az egyik capoerista előbb tudja szájjal felvenni a földről, mint ellenfele. Tehát a komoly akrobatikus tudást igénylő mozdulatok közben arra is ügyelnie kell, hogy társát folyamatosan távol tartsa a kis fonott kosártól. A Santa Maria küzdelme eredetileg egy kívánatos hölgy szándékosan elejtett kendőjéért folyt, melynek győztese a hölgy kegyeit is elnyerhette.